Bách Long Giang

300.000,0

Vị trà béo, hậu ngọt nhẹ, nước xanh vàng, bền nước

 

Mô tả

Dòng Shan cổ 1 búp 1 lá được chế biến theo cách riêng của Bách Shan