Bạch Tuyết Sương

3.900.000,0

Bánh Bạch Tuyết Sương 375g

 

Mô tả

Bạch trà cao cấp với tên gọi  BẠCH TUYẾT SƯƠNG